پشتیبانی

Info@Pm133.ir

آدرس

دفتر: فاز3 گوهردشت، بلوار بیقهی (شهرداری)، فروشگاه محمدی
انبار: کمالشهر، ظفر12، خیابان کلهر، کوچه روستایی پلاک260

فرم تماس با بازرگانی رنگ و چسب محمدی

تماس مستقیم

1008 390 0912
(مدیرعامل)

تماس مستقیم

6550 017 0912
(مدیر تامین)

تماس مستقیم

6547 017 0912
(مدیر فروش)

تلگرام پخش رنگ محمدی