غلطک توکا - لیست قیمت غلطک و دسته غلطک توکا - پخش رنگ و چسب محمدی

غلطک توکا – لیست قیمت غلطک و دسته غلطک توکا


0
(0)

غلطک توکا ستخت کشور ترکیه بوده و از بهترین مواد ساخته و الیافت آن مسحتم بوده و به راحتی از هم باز نمی شوند.

در اندازه و طرح های مختلف درست شده و شایسته رقابت با دیگر محصولات در سبک خود است.

 

 

باکس مشاهده

1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.