انواع آسترها و ضد زنگ های اکسید آهن ، زینک فسفات ، زینک کرومات بیات